GeGeGe no Kitaro Rittai Emaki Kitaro Series No.006 Revoltech Takeya Action Figure by Kaiyodo