Kathe Kruse Kathe Kruse Mini Plush Grabbing Toy Dachshund bluee